Драги посетители, агенцијата “ПРИОРИТИ СОЛУЦИИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ” ( PRIORITY EMPLOYMENT SOLUTIONS ) е лиценцирана агенција за посредување за вработување во земјата и странство со наплата, со број на лиценца 08-4580/5 и важност до 17.08.2018, издадена од МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА.

Нашата агенција располага со обучен тим кој во соработка со нашите партнери и клиенти-работодавачи ќе се потруди да го најде вашето вистинско работно место.

НАШИТЕ КЛИЕНТИ – РАБОТОДАВАЧИ НИ ЈА ОСТАВИЈА ДОВЕРБАТА НА НАС, НИЕ ИМ ОБЕЗБЕДУВАМЕ МНОГУ ПОВЕЌЕ ОД КВАЛИТЕТЕН КАДАР, НИЕ ВЕ ОБЕЗБЕДУВАМЕ ВАС !

СЛЕДНИОТ ЧЕКОР Е ВАШ ! АПЛИЦИРАЈТЕ ВЕДНАШ !